16.10.10

Estat Valencià s'adherix a la Marxa-Inspecció de la Base Militar de Bètera dins la campanya "Contra les Bases Militars i la Guerra" que promou Alternativa Antimilitarista-MOC València

Estat Valencià s'adherix a la Marxa-Inspecció de la Base Militar de Bètera dins la campanya "Contra les Bases Militars i la Guerra" que promou Alternativa Antimilitarista-MOC València. L'acció és farà el pròxim 30 d'octubre a les 11:30 en el passeig de l'Alvereda.