4.2.09

Pla de Xoc Popular contra la Crisi


La coalició Per la República Valenciana proposa un pla de xoc popular contra la crisi basat en cinc punts fonamentals:

Nacionalització de la banca
- La creació d’una Banca Pública Valenciana i la nacionalització sense indemnitzacions de la banca privada.

Moratòria d’hipoteques
- Una moratòria dels crèdits hipotecaris per a la vivenda principal fins que passe la crisi per a tots els ciutadans amb ingressos iguals o inferiors a l’exempció de la declaració de la renda. Un pla de promoció de vivenda social i del lloguer de vivendes.

Inversió massiva en energia, obra i serveis públics, i en l’economia dels sectors populars
- Un pla valencià d’inversions i d’ocupació massiu en els sectors de les energies renovables (solar, eòlica i altres), infrastructures bàsiques (ferroviàries, eixos de transports i comunicació, obres públiques…), serveis públics (sanitat, educació, dependència, cultura…), agricultura, ramaderia i pesca, investigació i noves tecnologies, promoció i defensa de les petites i mitjanes empreses i de l’economia cooperativa i comunitària.

Prestació per desocupació indefinida o treball
- Restriccions dels EROs, prestació de desocupació indefinida fins trobar treball, pensió mínima igual al Salari Mínim Interprofessional i SMI al mateix nivell que el Salari Mitjà, i nacionalització valenciana de les grans empreses que no s’adapten al control social i democràtic imprescindible.

Sobirania fiscal
- Recuperar les plenes competències d’autogovern valencià per poder dur a terme estes i qualsevol altres mesures democràticament decidides pels valencians i plena sobirania fiscal ja.