31.12.06

Estat Valencià inicia una campanya d'SMS Sobiranistes

Estat Valencià ha iniciat una campanya de propaganda a favor de la Sobirania Valenciana i cap a la República Valenciana, en el moment en què comença l'any 2007, és a dir l'any en què es complixen els 300 anys de la derrota d'Almansa i la promulgació dels Decrets de Nova Planta que arrassaren els Furs i el país. El primer dels SMS enviats per Estat Valencià i en els quals es demana que els receptors els reenvien a d'altres ciutadans i ciutadanes, diu:

"1707-2007, 300 anys d'una derrota: preparem una victòria. Som una nació, hem de ser una república. Valencians, sobirania! (passeu-lo)".

9.12.06

Estat Valencià saluda el pre-pacte autonòmic EUPV-BLOC-Verds

Estat Valencià saluda amb satisfacció l'anunci d'un preacord per a les vinents eleccions al Parlament Valencià entre EUPV, BLOC i verds, una iniciativa que des del primer moment del naixement del partit hem volgut contribuira fer possible, considerant les necessitats del país i del poble treballador. La direcció nacional d'Estat Valencià estudia el document signat per les organitzacions que anuncien la coalició electoral, l'anomenat Compromís pel País Valencià, i demana hui a EUPV i al BLOC que siguen capaces de dur a bon terme l'acord i l'obriguen al més ampli ventall possible de forces i persones de tota l'esquerra, l'ecologisme i el valencianisme polític i cívic.

DECLARACIÓ DE LA PLATAFORMA REPUBLICANA SOBIRANIA VALENCIANA

El 28 de juny de 2006 a la ciutat de València, Esquerra Nacionalista Valenciana, l’Associació Cultural i Republicana Constantí Llombart i l’associació Valencianisme.com van redactar un document sobiranista i republicà i es van constituir en la plataforma republicana “SOBIRANIA VALENCIANA” . El 9 d’octubre es va incorporar a la plataforma el partit Estat Valencià que va aportar algunes esmenes al document que han sigut acceptades. El document que a continuació reproduim és el darrer acceptat:


Reunits
Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià, l’Associació, Cultural i Republicana Constantí Llombart i l’Associació Cívica Valencianisme.com

ACORDEM:

1. Defensar un projecte polític per al País Valencià:


• sobiranista


• republicà

2. Plantejar a les forces polítiques, organitzacions socials i a qualsevol persona interessada, que es consideren valencianes i republicanes, la unió tàctica per anar marcant la nostra línia valenciana: sobiranista i republicana.

3. Proposar, en este sentit, debatre el document que a continuació reproduïm:

Per la sobirania del poble valencià i la seua plasmació legal:
la Constitució de la República Valenciana


>Per la sobirania del poble valencià


Els valencians i valencianes que no acceptem l'anomenada "nació espanyola" com la nostra nació, ni la seua Constitució, ni el seu subjecte de sobirania, l’anomenat poble espanyol, i aspirem a una societat valenciana lliure, democràtica i sobirana per a decidir allò que millor ens convinga, volem plantejar esta aspiració, obertament i en el temps, als nostres conciutadans del País Valencià per a fer-la, en un futur, majoritària i expressió de la voluntat general.


Per als sobiranistes valencians és fonamental l'assoliment de la sobirania del poble valencià, perquè entenem que hem de ser nosaltres, i no altres, els qui hem de decidir sobre el nostre futur i sobre tot allò que ens afecta. Sense este assoliment previ, qualsevol acord de les institucions espanyoles el contemplem com fet al marge del poble valencià i, en conseqüència, imposat per un subjecte de sobirania aliè al nostre.


Que el poble valencià siga el nostre únic subjecte de sobirania significa que els valencians hem de poder exercir les facultats que ens donem a nosaltres mateixos, amb llibertat i amb autoritat completes, sense intervenció d'organismes exteriors.Esta sobirania valenciana és compatible amb l’assumpció de la responsabilitat del poble valencià dins dels organismes mundials, amb l’ordenament jurídic universal acceptat per tots els països democràtics i defensors dels drets humans; i amb la pertinença a la Unió Europea.

És en este sentit que els sobiranistes valencians proclamem, com a objectiu polític, que el poble valencià es done la seua llei
de lleis: la Constitució de la República Valenciana.


> La Constitució de la República Valenciana: plasmació legal de la sobirania


• Ha de ser la llei per damunt la qual no pot haver-n`hi una altra.


• Només ha de ser refrendada pel poble valencià sobirà.


• Contemplarà el País Valencià com una República de ciutadans i ciutadanes de tota mena que s'organitza en règim de llibertat, igualtat i fraternitat.


• Ha de deixar oberta la possibilitat de concretar relacions polítiques amb d’altres territoris sobirans.


> Cap a la “Convenció Republicana per la Constitució Valenciana”


El reconeixement de facto de la plena sobirania dels valencians que volem plasmar en la Constitució de la República Valenciana, sols podrà ser possible si les forces sobiranistes i republicanes, elegides democràticament, són majoria al País Valencià i organitzen el nostre parlament com a Corts Constituents per a proclamar este nou marc polític. Esta és la proposta que els sobiranistes valencians fem perquè esdevingam plenament sobirans per a decidir allò que millor ens convé.


Som conscients que este objectiu se'ns presenta, a hores d'ara, fora de tota expectativa; com inabastable. Però esta és la nostra voluntat política a la que no renunciem, i que entenem possible perquè una majoria de valencians i valencianes ho percebran com útil i necessari en un futur. Per això fem des d'ací una crida a totes les persones, forces sobiranistes i republicanes del País Valencià, tant partits polítics com sindicats i col•lectius socials, perquè comencem a treballar junts eneste projecte, per a fer possible la Convenció Republicana per la Constitució Valenciana, que dote el nostre
poble d'un nou marc jurídic que ens permeta deixar de ser un país militarment ocupat, econòmicament espoliat, ecològicament agredit, culturalment bandejat i políticament sotmès.


-------- fins ací el document propossat---------

4. Acordem fer nostra la senyera símbol de la República Valenciana la històrica d‘Esquerra Valenciana, que l’artista Lluís Dubon va reflectir, és a dir la senyera quadribarrada amb l’estel roig, dins d’un rectangle blau. Proposem també acceptar com a senyeres valencianes qualsevol altra que porte les quatre barres.

5. Constituir-nos en la plataforma republicana amb el nom: plataforma republicana ‘Sobirania Valenciana’.

A favor d’un pacte pre-electoral al Parlament Valencià EUPV-BLOC ja

Estat Valencià féu pública la seua crida a favor d’un pacte pre-electoral entre EUPV, BLOC i altres forces de l’esquerra, el valencianisme i l’ecologisme, que permeta un govern de progrés i valencianista al País Valencià.Per a Estat Valencià això és una qüestió cabdal per a tot el Poble Treballador Valencià i per això la seua primera acció política fou contribuir a que s’arribe a bon port, des de posición justes i respectuoses amb la importància i implantació real de les dues principals forces, EUPV i BLOC, i la generositat amb la resta de forces i grups.

Integració a la plataforma Republicana SOBIRANIA VALENCIANA

Estat Valencià és membre de ple dret de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana, on actualment participen també Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV), l’A.C.R. Constantí Llombart i Valencianisme.com.

Constitució d'ESTAT VALENCIÀ

Amb data 3 d’octubre de 2006, l’Assemblea Fundacional d’Estat Valencià va legalitzar el nou partit i nomenat la seua primera direcció nacional. Estat Valencià es constituix per a contribuir a la consecuciò de la plena sobirania nacional del Poble Valencià mitjançant la seua plasmació jurídica en una Constitució Valenciana que constituisca la República Valenciana, integrada en una Uniò Europea confederal, democràtica i constitucional; per a contribuir a una societat lliure, democràtica, de justícia social, solidària, sostenible, culta, avançada, des dels valors i tradicions de l’esquerra plural, del socialisme i el llibertarisme.

Pàgina web de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana

Informem de la posada en marxa de la web oficial de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana: http://sobiraniavalenciana.org

Senyera de la República Valenciana

Complint l’acord de la reunió de passat 18 d’octubre de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana (acta de la reunió: http://valencianisme.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6198), Estat Valencià demana que els valencianistes donem 1 euro o més per a sufragar les despeses de produccció de la primera tirada de Senyeres Republicanes Valencianes. Les donacion s’han d’ingressar al compte de l’ACR Constantí Llombart (2090 2841 91 0040136206). Enlairem la nostra Senyera en cada acte!

ESTAT VALENCIÀ convoca a la Marxa al Puig de Santa Maria del Darrer Diumenge d’Octubre

Conjuntament amb la resta d’entitats de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana, Estat Valencià participà el darrer Darrer Diumenge d’Octubre de 2006 en la tradicional Marxa al Puig, i convocà a tots i totes les valencianes a donar suport als actes convertint la diada en una reivindicació de la Sobirania i la República Valenciana.