16.5.08

Proposta de II Declaració Valencianista, en el 90 aniversari de la Declaració Valencianista de 1918

El mes de novembre de 1918, URV i Joventut Valencianista impulsaren un document històric que recollia les reivindicacions mínimes del valencianisme polític de principis del segle XX, amb l’ànim d’influir en totes les forces polítiques valencianes de l’època. Este document és el conegut com a Declaració Valencianista de 1918. Els seus primers signataris van ser Eduard Martínez Sabater, Ignasi Villalonga Villalba, Josep García Conejos, Eduard Martínez Ferrando, Pasqüal Asins Lerma, Salvador Ferrandis Luna, Maximilà Thous Orts i Lluís Cebrían Ibors.

Des de 1707, any de la derrota d’Almansa i de la promulgació de l’infamant Decreto de Nueva Planta pel que ens feien desaparèixer com a Estat, i tret de l’episodi heròic de juliol i agost de 1873 quan els valencians proclamaren de nou un estat propi, el Cantó de València, el valencianisme polític no havia expressat tan nítidament i amb força la seua voluntat de sobirania fins l’elaboració d’esta Declaració, orígen del moviment valencianista modern que només, de bell nou, la força de les armes, en els anys 36 a 39, aconseguí arrasar.

El trencament tràgic que suposen les posteriors quatre dècades de la dictadura per a l’aspiració valencianista, té la seua continuitat en l’actual situació que és hereva del franquisme, tot i la recuperació d’algunes llibertats i de la màxima institució d’autogovern dels valencians: la Generalitat Valenciana.

Per això, hui, 90 anys després de la I Declaració Valencianista, nosaltres, els membres del col·lectiu UTOPIA XXI, realitzem la següent proposta de II Declaració Valencianista, i fem una crida a totes les organitzacions polítiques i civils del valencianisme per a fer-la seua i impulsar un moviment per la Sobirania Nacional del Poble Valencià:

Proposta de II Declaració Valencianista

1.- El Poble valencià, integrat per tots els ciutadans i ciutadanes que viuen a les trenta dos comarques valencianes, constituix una forta personalitat històrica nacional caracteritzada per una llengua, cultura i tradició pròpies, per la comunitat d’història, de societat, d’economia i política, per la voluntat històrica de ser un poble i per haver-se contituït i mantingut com un Estat propi, el Regne de València, durant més de cinc segles, fet que només per la força de les armes d’exèrcits estrangers es va capgirar, i per institucions seculars d’autogovern, la Generalitat, i lleis pròpies, els Furs. No reconeixem, doncs, cap legitimitat a la nostra subjugació fa més de 300 anys i a tot el que se’n deriva.

2.- Esta personalitat, pel fet de la seua existencia i pervivència en els segles, però també per la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes, ens atorga ple dret a constituir-nos de bell nou en un Estat propi, amb el poder de donar-se a si mateix la forma i Constitució sobirana que més s’adiga amb la voluntat popular democràticament expresada, tal i com es reconeix en la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Declaració Universal dels Drets dels Pobles, i en els altres instruments jurídics i polítics internacionalment reconeguts. Els valencians, en tant que poble diferenciat, tenim ple dret a la nostra sobirania, a l’autodeterminació, a l’autogovern i a constituir-nos en un Estat propi, que ha d’adoptar la forma de República Valenciana per ser esta la més democràtica i avançada de les formes de govern.

3.- Reconeixem i reivindiquem la compatibilitat de l’Estat valencià i la seua pervivència amb els drets de la resta de pobles del món, amb la convivència pacífica i solidària de tots, i singularment reconeixem els lligams que ens unixen a la resta dels pobles d’Europa amb els quals volem compartir un projecte confederal, tot establint clarament la distinció de les competències que volem conservar de forma sobirana i les que volem gestionar de forma compartida. Les funcions pròpies de l’Estat valencià hauran de ser exercides amb plena sobirania i sense cap intromissió aliena, dins del dret internacional i dels tractats que els valencians puguen subscriure lliurement. Singularment, l’Estat valencià es dotarà de tots els intruments definitoris d’un Estat modern amb l’objectiu de garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans i el seu benestar, el seu desenvolupament individual i col·lectiu, i la construcció d’una societat de llibertats, de progrés, de justícia social, sostenible, solidària i ecològica.

4.- Existint en el País Valencià dualitat de llengues, l’Estat valencià garantirà la plena cooficialitat del valencià, o llengua valenciana, i del castellà, o llengua castellana, el dret i el deure de tots els ciutadans de conèixer ambdós idiomes, i l’adeqüada conservació dels mateixos, dins dels dominis lingüístics que li són propis a cadascú dels dos, l’espanyol i el català. Sent el valencià l’idioma històric i distintiu del país, serà l’idioma institucional de forma general, tot i la plena cooficialitat de les dues llengues en els territoris que els són propis. L’Estat valencià garantirà els instruments necessaris per a vetlar per esta normalització, així com la cooperació, entre iguals, amb els organismes i institucions dels altres pobles implicats.

5.- El Poble Valencià, constituït en República Valenciana, adoptarà els símbols nacionals que estime més adeqüats i representatius. Declarem que tota bandera valenciana està cridada a sumar-se al camí de la sobirania dels valencians, reconeixem l’oficialitat de la Senyera Coronada i reconeixem la tradició que representa el Penó de la Conquista, i fem singularment nostra com a senyal sobiranista la Senyera estelada valenciana, amb estel roig o blanc indistintament.

6.- L’Estat valencià s’organitzarà políticament sobre la base dels seus municipis, que s’agruparan en comarques i en governacions, sent estes últimes coincidents amb la divisió administrativa que s’atorguen les institucions pròpies de la República Valenciana. L’administració pública valenciana aplicarà els principis de la subsidiaretat, racionalitat i economia. Per a la representació exterior de la República Valenciana, i la seua participació en organismes internacionals, es considerarà el conjunt del país.

7.- L’Estat valencià podrà establir les relacions que estime més adeqüades amb la resta de pobles del món, tot declarant-nos a favor d’una Unió Europea confederal, democràtica i constitucional. D’igual manera, la República Valenciana podrà establir els acords i relacions que estime adeqüades i desitjables amb els pobles amb què compartim llengües i cultures, sempre que es respecte la sobirania inalienable dels valencians i esta quede sempre indubtablement garantida. En el seu cas, la participació dels valencians en òrgans confederals o internacionals es farà com a representació de la República Valenciana.

8.- La democràcia és la base ètica i política en què substentem el nostre dret a constituir-nos en Estat, per tant la República Valenciana garantirà que tots els ciutadans i ciutadanes valencians gaudisquen de la més àmplia participació i implicació en la tasca de govern, del control de les administracions i del conjunt dels instruments socials, en tots els àmbits i en tot moment, portant la democràcia més enllà de l'àmbit formal i posant a cada ciutadà en el centre de tota l’acció política. Les llibertats, els drets i els deures, tenen cada ciutadà i ciutadana com a subjecte i dipositari primer, i estos són inalienables a la condició de la persona. L’Estat valencià garantirà esta participació i capacitat de govern de cada ciutadà valencià, així com la pluralitat política i social, la igualtat de tots els ciutadans, la separació de poders, la laicitat de l’Estat i la submissió de tots els poders públics a la voluntat popular.

9.- La República Valenciana garantirà els instruments necessaris per a un desenvolupament social i econòmic d’igualtat per a tots els ciutadans, basat en la justícia social, en la democràcia, en l’equilibri ecològic i la sostenibilitat, fonamentant així la iniciativa comunitària i individual, l’esperit cooperatiu, productiu i creador, i la solidaritat.

I 10.- Ens comprometem amb esta declaració a iniciar un camí cap a la plena recuperació de la nostra Sobirania com a poble, per mitjans democràtics i pacífics, cap a l’elaboració d’una Constitució valenciana i la construcció d’una República Valenciana sobirana, objectiu que situem al centre de la nostra acció política. Així mateix, ens comprometem a elaborar un full de ruta comú que pose en les mans dels ciutadans i ciutadanes valencians el seu futur com a poble. Este full de ruta ha de comportar en l’horitzó de 1918, centenari de la I Declaració Valencianista, la recuperació de la sobirania nacional valenciana, mitjançant una consulta ciutadana de lliure determinació.

València, Maig de 2008

Les adhesions (com també qualsevol comentari o proposta relacionada) a la II Declaració Valencianista les podeu trametre a: .

Estat Valencià asumíx la II Declaració Valencianista proposada pel col·lectiu UTOPIA XXI

València, a 16 de Maig de 2008

Estat Valencià fa una crida al conjunt del moviment valencianista per elaborar un full de ruta cap a la Sobirania i la instauració de la I República Valenciana

Estat Valencià ha acordat assumir en la seua totalitat la proposta de II Declaració Valencianista realitzada pel col·lectiu UTOPIA XXI, en l’any que es conmemora el 90 aniversari de l’històric document de 1918. Valorem la proposta de II Declaració Valencianista com un estimable document de mìnims perfectament assumible pel conjunt del moviment valencianista i clarament definidor dels eixos polítics que el conjunt del moviment hauria de fer seus en el camí de la plena recuperació de la Sobirania política per al Poble Valencià, sense limitar, d’altra banda, els objectius màxims que cada força política puga considerar pròpiament seus i legítimament defensar.

Estat Valencià recull la crida de l’últim punt de la II Declaració per a què el conjunt del valencianisme polític i civil elabore un Full de Ruta que definisca el camí cap a la recuperació de la Sobirania valenciana i la construcció de la I República Valenciana, i es declara obertament favorable a buscar els consensos necessaris per assolir estos objectius. En este sentit, nosaltres apostem per una via de declaració unilateral de Sobirania, mitjançant la consecució d’una majoria absoluta de sobiranistes al Parlament Valencià, i l’elaboració d’una Constitució valenciana que instaure la I República Valenciana.

Estat Valencià entén que una de les peces cabdals, però no única, d’este Full de Ruta hauria de ser posibilitar l’aparició i extensió d’un sistema de partits valencianistes confrontats al sistema de partits espanyols, negadors de la nostra sobirania. Un sistema de partits valencianistes que haurien de representar tot l’espectre ideològic i social en clau valenciana, i que per tant haurien de ser capaços de generar entre si els consensos suficients per constituir-se en alternativa, tot respectant les legítimes diferències.

Estat Valencià es declara contrari a l’estratègia de construir una força política comparsa de govern de les forces espanyoles, amb vocació de ser un mer “tercer espai”, representativa d’una porció minoritària de la societat valenciana… I ens declarem favorables a construir les forces i els consensos necessaris per assolir una majoria de govern i d’una majoria parlamentària sobiranista en l’hortizó del 2011 al 2018.

Finalment, Estat Valencià es reafirma, al mateix temps, en la seua proposta d’independència per a la futura República Valenciana i en l’aposta per una Confederació de Pobles d’Europa.

4.5.08

In memòriam de Vicent Gisbert, camarada de RV-pve


Estimat Vicent, estimat amic, estimat camarada:

Mor el cos, mai no la persona. Eixa persona que vas ser ahir, ho seràs demà en la memòria de tots els qui t’estimem, el teu exemple, la teua obra, el teu compromís és el nostre, el que ens acompanyarà fins l’últim alè…

De tu se’n poder dir moltes i molt bones coses. De nosaltres cal esperar que se’n puga dir que honorarem la teua memòria no sols amb el record sinó també continuant la teua lluita.

A la teua salut: fins la victòria i l’alliberament de la teua i nostra Pàtria!