2.9.11

Estat Valencia fa una proposta de full de ruta per una Ruptura Democràtica a totes les organitzacions polítiques, sindicals, socials i ciutadanes, i al moviment 15M

De forma coherent amb la proposta d'avançar cap a un procés de Ruptura Democràtica, Estat Valencia fa una proposta de full de ruta a totes les organitzacions polítiques, sindicals, socials i ciutadanes, i al moviment 15M.

Un full de ruta front al colp d'estat-reforma constitucional espanyola

1.- Procés de mobilitzacions i d'empoderament populars que culmine amb una Vaga General abans del 20N i, si s'escau, després.

2.- Consecució d'una majoria per la Ruptura Democràtica al Parlament i el Senat espanyols el pròxim 20N, formada per minories compromeses amb una Ruptura Democràtica.

3.- Formació d'un govern provissional estatal de caràcter confederal i de transició. En el cas que la monarquia es negara al nomenament del nou govern, es proclamaria la República Confederal, amb caràcter provissional, i es seguiria amb el procés.

4.- Acords confederals per garantir el procés democràtic de Ruptura Democràtica.

Nova Llei Electoral.
Garantir la neutralitat de l'Exèrcit i les forces armades.
Garantir la independència del Poder Judicial.
Dissolució de les Diputacions Provincials i estructura
provincial igual a la de les Comunitats Autònomes, 
de forma provissional.
...

5.- Congelació de la pertinença a la Unió Europea i a l'OTAN.

6.- Revocació de les darreres lleis i reformes de caràcter antisocial i antidemocràtic.

7.- Posada en marxa d'un Pla de Xoc de Mesures Econòmiques, Socials i Polítiques de caràcter democràtic i popular, sobre la base de les propostes del moviment 15M, del sindicalisme de clase i de les organitzacions representatives d'autònoms i xicotets empresaris.

Conformació de banques públiques
Congelació del pagament del deute i
obertura d'una avaluació del deute odiós
...

8.- Obertura de processos constituents en cada poble de l'Estat espanyol i retorn de la Sobirania a cada poble (actuals Comunitats Autònomes).

9.- Convocatòria d'eleccions a Assemblea Constituent en cada poble de l'Estat, sense condicionaments previs, conformació de governs provissionals en cada poble de l'Estat.

10.- Acabats els processos constituents dels diferents pobles de l'Estat, disolució del Parlament, del Senat espanyol i del govern confederal provissional estatal, conformació d'un govern confederal per complir els manaments derivats dels processos constituents i, en el seu cas, convocatòria d'eleccions confederals.