19.4.11

Estat Valencià assumix les propostes en favor del valencià d'Escola Valenciana i de la Plataforma per la Llengua

Estat Valencià assumix plenament les reivindicacions i propostes a favor del valencià d'Escola Valenciana i de la Plataforma per la Llengua. Ambdues entitats han elaborat sengles propostes amb motiu de les pròximes eleccions al Parlament Valencià i municipals, en conjunt sumen més de 150 iniciatives que tracten de promoure el valencià en tota la vida pública i social, afectant a tots els àmbits de la normalització i la promoció lingüística. Estat Valencià, després d'estudiar-les i entendre la complementarietat de les propostes de les dues entitats, ha assumit el conjunt i serà sobre estes bases que realitzarem la nostra acció política pel que fa a la defensa, a l'ús i promoció del valencià.
Estat Valencià, a més, vol subrratllar quatre aspectes que ens semblen d'especial importància sobre la qüestió. 
El primer es referix a la necessitat d'assumir la doble denominació valencià-català -o els seus equivalents: llengua valenciana-llengua catalana- per a designar la nostra llengua, i això en tot l'àmbit lingüístic territorial, a tots els efectes i en tots els nivells -amb independència de la denominació preferent en cada territori. 
El segon es referix a la necessitat d'un espai de comunicació comú i de distribució informativa i de productes culturals, per a la qual cosa ens sembla del tot inajornable i indefugible la reciprocitat que garantisca la igualtat i l'efectivitat, alhora. 
La tercera qüestió que volem assenyalar és la necessitat de respectar i assumir la competència lingüística normativa de l'AVL, en pla d'igualtat respecte altres institucions normativitzadores que entenen respecte de la llengua compartida per valencians, catalans i balears. 
El quart punt que volem subrratllar és la necessitat de separar les qüestions referides a la llengua dels diferents projectes polítics nacionalitaris existents -legitims tots, si s'expressen explícitament en tant propostes a les respectives societats i si partixen de l'escrupulós respecte a les respectives sobiranies-, per tant rebutgem tot ús "manipulador" de termes polisèmics i altres figures literàries i comunicatives que impliquen consolidar per la força dels fets consumats la idea "d'una llengua, una cultura, una nació", rebutgem l'ús de denominacions com Països Catalans que ens diluixen als valencians en una nació i un subjecte de sobirania que no és el nostre, com no ho és Espanya.