25.1.11

Estat Valencià signa el Manifest "Tanquem la C.N. de Cofrents" proposat per la Plataforma Tanquem Cofrents

Estat Valencià ha signat, en coherència amb la seua posició contra les nuclers, el Manifest Tanquem la Central Nuclear de Cofrents, proposat per la Plataforma Tanquem Cofrents, que a continuació reproduïm.

MANIFEST TANQUEM COFRENTS

Les  entitats que signem aquest manifest, representem milers de persones preocupades pel medi ambient i la salut de les persones. Reclamem el tancament de la Nuclear de Cofrents, al 2011, quan caduca l’actual llicència.

Volem el tancament de la Nuclear, perquè és un greu problema per la qualitat de vida, per al medi ambient i per a un desenvolupament realment sostenible.

1. La central nuclear és perillosa. Un accident greu afectaria milions de persones, començant per les comarques valencianes i castellano-manxegues més pròximes i estenent-se el núvol radioactiu per tota l’àrea mediterrània i la resta del territori europeu. El risc d’accidents augmenta quant més s’allarga el funcionament de la nuclear.

2. Les enormes quantitats de residus que genera, d’alta i molt alta activitat, són les substàncies més perilloses que es coneixen i no tenen solució definitiva. Quant més temps funcionen les nuclears més milers de tones de residus radioactius hi haurà que portar al cementeri “temporal” i el País Valencià és el primer candidat a allotjar-lo.

3. Fins i tot amb un funcionament normal, sense incidents greus, les emissions radioactives de les centrals nuclears poden suposar un risc per a la salut, com demostren estudis epidemiològics recents. La radiobiologia ja ha demostrat que qualsevol dosi de radioactivitat pot induir un càncer.  

LA NUCLEAR NO SOLS ÉS PERILLOSA, ÉS INNECESSARIA

Podem prescindir de la nuclear sense cap problema important per l’economia valenciana. Hi ha alternatives. Alternatives millors des de tots els punts de vista, sanitaris, ambientals i econòmics.

1. En primer lloc les alternatives passen per una planificació racional de la producció i el consum energètic al nostre país.

2. S’han d’establir mesures d’estalvi i eficiència en totes les indústries, on a penes s’ha iniciat el desenvolupament de sistemes productius més nets i eficients.

3. S’han d’aplicar millores d’eficiència en el transport, sector que consumeix al voltant de la meitat de l’energia i origina quasi la meitat de contaminants atmosfèrics.

4. S’han d’aplicar millores energètiques en el turisme, en l’urbanisme, en la construcció i en cada casa.

5. S’han d’aplicar millores en la gestió dels residus urbans i agropecuaris.

6. I també s’han d’estimular més i millor les energies renovables; no sols l'eòlica, sinó també la solar i altres fonts variades (biomassa, geotèrmica, mareomotriu, etc.).

UNA NOVA ECONOMIA MÉS NETA, EFICIENT I DURADERA ÉS POSSIBLE… SI PRESCINDIM DE LA NUCLEAR

Les energies alternatives generen més llocs de treball que les energies brutes. Generen nivells més elevats d’eficiència, abaratiment de costs i major competitivitat. Impliquen estimular noves tecnologies i nous sectors industrials en els quals el País Valencià podria ser líder.

La persistència de l’energia nuclear és una permanent excusa per a no impulsar més decididament les alternatives. Una justificació inacceptable per a retardar la transició cap a una economia més neta, més eficient i més viable.

Els recursos econòmics immensos que implica el manteniment de la nuclear no estaran disponibles per a les alternatives. La nuclear és el principal fre que impedeix avançar cap a les energies renovables i cap a una economia més eficient i neta.

TANQUEM COFRENTS: ARA ÉS POSSIBLE I ÉS NECESSARI.

No donem suport a la vella nuclear, avancem cap a la necessària sostenibilitat.

PLATAFORMA TANQUEM COFRENTS