3.1.11

Estat Valencià fa una crida a l'esquerra social, política i sindical a plantar cara al sistema amb una nova Vaga General

Estat Valencià fa una crida a l'esquerra social, política i sindical a plantar cara al sistema amb una nova Vaga General, sense esperar més temps. Igualment, Estat Valencià crida a fer una reflexió sobre la necessitat de dotar d'un contingut nítidament polític a les protestes contra la política social i econòmica del Govern espanyol, anant més enllà de les motivacions estríctament laborals, uns continguts polítics que han de ser capaços de generar una resposta entenidora per a la majoria dels treballadors i treballadores alhora que garantisquen la imprescindible autonomia de l'esquerra realment transformadora i dels moviments d'emancipació dels pobles treballadors sotmesos a l'Estat espanyol.
Estat Valencià considera que davant la necessitat de plantar cara a les polítiques socials i econòmiques que impulsen les forces del sistema i els seus lacais, s'ha de recuperar el sentit de la Vaga General Política com instrument cabdal de les classes populars, amb tota la seua contundència i radicalitat.
Davant les diferents propostes públiques hui sobre la pròxima vaga general, Estat Valencià considera que és el moment de no ajornar més les decisions i demanem que es reflexione sobre les ja convocades a Euskadi, Nafarroa i Galiza per les seues majories sindicals respectives per al dia 27 de gener, i la possibilitat de convocar arreu de l'Estat espanyol en eixa mateixa data.