5.12.10

Declaracio Política d'Estat Valencià sobre l'estat d'Alarma decretat pel govern espanyol del PSOE, que suposa un colp d'estat a les llibertats i un assaig de futures possibles mesures radicals davant la crisi econòmica i social que patim

Estat Valencià, davant l'estat d'Alarma decretat pel govern espanyol del PSOE, que suposa un colp d'estat a les llibertats i un assaig de futures possibles mesures radicals reaccionàries i violentes davant la crisi econòmica i social que patim, fa pública la següent Declaració Política:

Primer - Més enllà del conflicte que servix d'excusa formal al govern espanyol del PSOE per decretar la "militarització" no d'un sector productiu sinó del conjunt de la població i àmbits estatals (és jurídicament impossible "limitar" els efectes de tal situació excepcional") l'estat d'Alarma (el primer des de l'aprovació de la Constitució espanyola heretat directa de la dictadura franquista, l'aniversari de la qual celebren demà) suposa un vertader colp d'estat a les llibertats democràtiques i un atac frontal als ciutadans de tots els pobles baix el domini de l'Estat espanyol, en una maniobra semblant a la que posaren en marxa amb el 23F com advertiment i colp de timó front la rebel·lia social.

Segon - El decret d'estat d'Alarma suposa "militaritzar" la societat tota, posar baix el poder "militar" el poder civil, conculcar i retallar greument les llibertats democràtiques, fer un advertiment sobre les mesures a què el poder espanyol està disposat a recòrrer front a qualsevol futura rebel·lia i contestació popular als seus plans antisocials i lliberticides (advertiment que porten dècades fent mantenint en un permanent estat d'excepcionalitat els ciutadans i ciutadanes bascos i navarresos), un pas mes en la retallada brutal dels drets socials dels treballadors i de les classes populars en la línia de demostrar que la conculcació de drets socials implica inevitablement conculcació de drets civils.

Tercer - La mesura adoptada pel PSOE, i aplaudida pel PP i la resta de partits constitucionalistes, evidencia la identitat de classe de tots ells i la inviabilitat d'una eixida democràtica i socialment justa en el marc del sistema que ells representen i que és fill directe dels principis de l'anomenat "Movimiento Nacional". Només la ruptura democràtica amb el llast històric que significa la Constitució espanyola i el sistema que comporta és camí per al futur. Hui s'evidencia que Constitució espanyola és igual a Monarquia Borbònica, monarquia igual a Capitalisme brutal i presó dels pobles, Borbons, Imperialisme i Oligarquia del Capital igual a PSOE i PP (i els servils i subsidiaris amb ells), i tot això plegat conduix ineludiblement a, quan fa falta, la imposició "per la força de les armes" dels seus designis.


Quart - Constatem que la Unió Europea lluny de ser hui un bastió de les llibertats i una defensa davant els lliberticides, és la traïció al projecte d'una Europa confederal, democràtica i social, alhora que motor principal de la involució que patim com a treballadors i ciutadans.

Cinque - Davant la situació extremadament greu i les derivacions que pot tindre en el futur, nosaltres fem una crida a tots els demòcrates a enfrontar-se i declarar-se en rebel·lia, fem una crida a prendre les actituds de ruptura imprescindibles per mantindre la dignitat com a ciutadans lliures, fem una crida a defensar les llibertats democràtiques dels ciutadans i dels pobles sotmesos a l'Estat espanyol, i les solucions populars a la crisi econòmica i social, fem una crida a estretar llaços tots els activistes demòcrates i, especialment, l'esquerra real.