2.5.09

Comunicat coalició Per les Repúbliques Sobiranes a Europa (RSE) sobre la informació criminalitzadora del diari espanyol ABC