8.4.09

Estat Valencià saluda i celebra la iniciativa a favor de la Sobirania Valenciana del PCPE-PV

Estat Valencià saluda i celebra la iniciativa a favor de la Sobirania Valenciana del PCPE-PV, en fer pública la seua adhesió a la reivindicació per l’Autoderminació i els Drets Nacionals Valencians del vinent 25 d’Abril. Igualment, valorem molt possitivament el subrratllat del Partit Comunista dels Pobles d’Espanya que destaca la necessitat d’un procés rupturista per la impossibilitat de la consecució de la Sobirania del Poble Valencià dins de l’actual marc jurídico-polític de la monarquia, d’una banda, i la necessitat que este procés emancipador nacional valencià ha de ser el fruit resultant d’un ampli moviment que interessa el conjunt del Poble i que ha de tindre en el republicanisme un eix vertebrador, d’una altra banda.