7.3.09

Presentada la Coalició per les Repúbliques Sobiranes a Europa (RSE)