24.3.09

Estat Valencià se suma als actes convocats per CGT el 28 de març: Que la Crisi la paguen els rics

El Secretariat Nacional d’Estat Valèncià fa públic el suport a les convocatòries de la CGT el pròxim 28 de març sota els lemes “Que la crisi la paguen els rics”. Les convocatòries de la CGT a València i Alacant són la Marxa pel Treball i els Drets Socials, des de la plaça de sant Agustí de València, a les 18,30 hores del vinent 28 de març, i la manifestació el mateix dia a les 19,00 hores des de la plaça de la Muntanyeta a Alacant, ambdues convocades per la Plataforma contra la Crisi i pels Drets Socials.

Estat Valencià, a més, ha acordat assumir com a desenvolupament d’una política contra la crisi i d’anar construint un model alternatiu anticapitalista les 13 mesures proposades pel Secretariat Permanent de la CGT, que juntament amb el Pla de Xoc Popular contra la Crisi feta per ENV, RV-pve i SV-Estat Valencià, conformaran els eixos de l’acció política d’Estat Valencià pel que fa a una eixida popular a la crisi econòmica i una alternativa social a l’actual model económic depredador.
Esta jornada de lluita s’inscriu dins les mobilitzacions internacionals en el mateix dia, a proposta del Fòrum Social Mondial i precedixen la reunió prevista a principis d’abril pel G-20 en què els principals representants del capitalisme intentaran aprofundir en l’estratègia de “salvament de mobles” dissenyada fa uns mesos.
El Fòrum Social Mondial va acordar impulsar una política alternativa a la crisi econòmica sobre la base dels següents punts, que Estat Valencià adopta en plenitud:
- Nacionalització de la banca, sense indemnitzacions i baix control social.
- Reducció dels temps de treball, sense reduïr el salari, per a garantir el treball a totes les persones en edat laboral.
- Posar fi a totes le guerres, retirant les tropes d’ocupació i acabant amb la sagnia econòmica i humana que suposen.
- Mesures per garantir la sobirania energètica, basada en fonts netes i sostenibles.
- Reconèixer i garantir el dret dels pobles a l’autodeterminació.
- Democratitzar els mitjans de comunicació i el coneixement, en mans ara d’un reduït grup que enganya i manipula l’opinió pública per afavorir els seus propis interessos.

Documents:

Pla de Xoc Popular contra la Crisi, proposat per ENV, RV-pve i SV-Estat Valencià

Mesures proposades pel Secretariat Permanent de la CGT:

Enfront del Capitalisme i les seves Crisis: Repartiment del Treball i de la Riquesa, Drets per a tots i totes i Autogestió.
No volem reformar ni revisar però en el camí cap a una societat més justa i solidària… ens plantegem un paquet de mesures concretes per a intentar la seva engegada a curt i mig termini:

1.- Reducció de la jornada laboral a 35 hores sense disminució salarial, amb eliminació total de les hores extres.
2.- Internalització de les plantilles externalitzades o subcontrates per part de l’empreses matrius i consolidació de l’ocupació temporal en fixa.
3.- Derogació de la legislació que permet l’acomiadament lliure i abolició dels Expedients de Regulació d’Ocupació, la subcontractació, els contractes temporals i les ETT. Anulació dels articles 52d i 56 de l’Estatut dels Treballadors segons la nostra campanya de ILP.
4.- Flexibilitat per a qui treballa, incloent els temps de viatge en la jornada laboral, i permetent la gestió personal i col·lectiva de l’oci i les cures.
5.- Tota empresa amb amenaça de tancament, deslocalització o ERO ha de possibilitar la seva cessió en usdefruit al col·lectiu de treballadors disposat a fer-se càrrec de la mateixa, de la seva viabilitat i producció, amb ajuda pública per al seu reflotament i assessorament.
6.- Renda Bàsica o salari social – individual i incondicional- garantida i universal per a totes i tots, quantia per atur mai inferior al SMI i elevació del SMI al considerat com salari digne.
7.- Els preus d’habitatge, transport, energia, vestit i aliments, mai han de superar conjuntament el 60% del SMI o de la Renda Bàsica garantida, destinant els habitatges nous buits als qui ho necessiten mitjançant crèdits sense interès.
8.- Eliminar l’interès en els préstecs, i crear la Banca pública, que faciliti finançament a qui realment ho necessita i a projectes socials i ambientals. Control públic de la banca.
9.- Desenvolupament i universalització dels serveis públics, i abaratiment progressiu fins a la seva gratuïtat del transport públic, els medicaments i el material escolar.
10.- Gravar els beneficis empresarials i patrimonials i les operacions especulatives i destinar el 50% dels beneficis nets (després d’impostos i reinversions) a objectius socials.
11.- Incrementar la inversió social, el transport i les infraestructures de proximitat, l’agroecologia i l’eliminació progressiva de les indústries contaminants.
12.- Reorganització, gestió democràtica i autogestió dels sistemes de producció i consum a escales locals, amb inversió en energies renovables i desinversió en energies fòssils i nuclears.
13.- Promoure l’autogestió com mitjà i fi en l’economia i en la societat, com garantia dels drets socials i de la cura de la vida, enfront de l’especulació i el creixement econòmic. Consumir menys per a viure millor. Avançar cap a una societat solidària i sostenible.

Punts proposats pel Secretariat Permanent de la Confederació General del Treball (CGT)