15.11.08

Estat Valencià crida a la unitat i la fermesa per fer front a l'escalada de violència feixista a València

El Secretariat Nacional d'Estat Valencià (SV) davant l'escalada d'accions violentes perpetrades per escamots feixistes al llarg dels anys, però significativament en els últims mesos, contra persones i entitats democràtiques, i davant la passivitat de les autoritats espanyoles quan no la connivència, expressa:

1.- Les accions violentes d'estos escamots són una estratègia perfectament organitzada i perpetrada amb l'objectiu d'arraconar i terroritzar els ciutadans i les organitzacions democràtiques, especialment les de l'esquerra i el valencianisme. La connivència i passivitat de les autoritats espanyoles davant d'això només les podem interpretar com una peça més del mateix engranatge. El fet que la convocatòria d'estes accions, així com el recolzament públic a les mateixes, es faça des d'entitats, partits polítics i webs "legals", aixi com que bona part dels lacais del sistema argumenten que es tracta de mera violència juvenil o accions inconnexes de radicals, així com que hi ha proves més que sobrades des de fa anys de la preparació, armament i extensió de grups violents de caràcter feixista a casa nostra, ens mostren ben a les clares que es tracta d'una violència estratègica orquestrada des de despatxos obscurs i amb profussió de recursos i conexions.

2.- L'escalada feixista a València és no sols molt preocupant, sinó també altament significativa, com ho és que majoritàriament els escamots feixistes actuen aclamant-se a qüestions identitàries, nacionals al capdavall, amb una clara doble intencionalitat: actuar en una clima de confusió i convulsió social, dividint els valencians, i convertir les seues víctimes en suposats agressors, dimonitzant tot projecte polític nacional distint a Espanya. Denunciem que cap d'estos violents feixistes són valencianistes ni demòcrates, actuen amb la bandera que actuen.

3.- Només la fermesa i la unitat de tots els valencianistes, de tots els demòcrates, de tota l'esquerra pot posar fi a l'escalada feixista i a les connivències que la fan possible o, fins i tot, en són l'origen i la condició indispensable per a la seua existència. No confiem més que en la resposta unida i ferma de tots, per erradicar el feixisme de casa nostra.

Contra el feixisme, ni un pas endarrera!
Vixca València Lliure!