25.10.14

Estat Valencià i Esquerra Valenciana signen un Acord d'Agermanament

Esquerra Valenciana, partit actualment integrat dins del Bloc Nacionalista Valencià, i Estat Valencià, ambdues organitzacions membres de COMPROMÍS, reconeixent-se mútuament la seua plena sobirania política, fan públics els següents

Acords d’Agermanament:

1 – Ambdues organitzacions es reafirmen en els acords i documents signats conjuntament fins data de hui, singularment els de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana, que reconeixen i suposen una base conceptual i estratègica comuna suficient de mínims sobre la qual establir un treball cooperatiu i conjunt entre Estat Valencià i Esquerra Valenciana, tant dins de la coalició COMPROMÍS com en les actuacions externes que es puguen desenvolupar.

2 – Ambdues organitzacions declaren la seua plena disponibilitat i voluntat per organitzar un Pol Independentista d’Esquerres, dins de la coalició COMPROMÍS, sumant voluntats militants, tant dels membres dels dos partits com d’altres i independents, per impulsar una estrategia i un treball comú a favor de la Sobirania i la República Valenciana des d’una perspectiva d’esquerres i republicana.

3 – Ambdues organitzacions acorden treballar conjuntament per facilitar la incorporació a COMPROMÍS de sectors organitzats o no de l’independentisme valencià d’esquerres, així com per ampliar les bases socials i polítiques del mateix.

4 – Ambdues organitzacions acorden, per tal de dur a terme l’anteriorment exposat, el nomenament d’un Comité d’Enllaç entre Esquerra Valenciana i Estat Valencià, al qual es podran incorporar altres organitzacions que s’integren en el present Acord d’Agermanament en el futur i que de forma consensuada els hui signataris accepten com a noves parts. El Comité d’Enllaç estarà conformat per dos membres de cada partit integrant de l’acord i funcionarà per consens.

5 – Les decisions del Comité d’Enllaç seran presses per consens, i validades per les Assemblees i/o òrgans de decisió de cada partit, i vincularan el conjunt de l’acció política tant d’Estat Valencià com d’Esquerra Valenciana, per tant ambdues organitzacions mantenen la seua sobirania política i la seua autonomia d’acció i pensament polític, ideològic i estratègic.

En Alfafar, a 25 d’Octubre de 2014