23.10.11

Estat Valencià davant la declaració d'Euskadi Ta Askatasuna (ETA) d'abandonar la lluita armada

Estat Valencià valora molt possitivament l'anunci fet per l'organització Euskadi Ta Askatasuna (ETA) d'abandonament de la lluita armada i l'acceptació per la seua part dels punts referits en la reunió internacional celebrada poc dies abans en la qual s'instava a ETA una resolució semblant, el reconeixementa totes les víctimes i dolors inflingits, l'obertura d'un procés de negociació per afrontar les conseqüències del conflicte armat a Euskadi i Nafarroa, i l'obertura d'un procés polític i democràtic que tinga per objectiu retornar als ciutadans i ciutadanes bascos els seus plens drets nacionals democràtics, la plena decisió sobre el seu futur.

En estos moments en que la declaració d'ETA, que no dubtem a qüalificar d'històrica, obre enormes expectatives, la gent d'Estat Valencià volem mostrar el nostre fraternal i ferm sentiment solidari amb el Poble Treballador Basc i Navarrès, la nostra ferma solidaritat amb el seu dret inalienable a l'autodeterminació i la construcció d'una societat justa, igualitària i lliure, i amb l'Esquerra Independentita basca i la resta d'organitzacions del sobiranisme abertzale.

Gora Euskadi Askatuta!