11.6.10

Estat Valencià es ratifica en la necessitat imperiosa d'avançar cap a una Vaga General de caràcter polític

El Secretariat Nacional d'Estat Valencià ha valorat els resultats i antecedents de la Vaga convocada pel moviment sindical passat dia 8 de juny, sobre el funcionariat de les diferents institucions de l'Estat espanyol, vaga que vam recolzar atenent a la crida de CGT-PV i la resta del sindicalisme convocatiu a la mateixa, i al respecte volem manifestar:
1.- La necessitat d'avançar cap a una Vaga General amb un clar contigut polític front a les decisions sobre la gestió de la crisi econòmica i social que posen en marxa les oligarquies i els centres del poder del sistema, és imprescindible i la única via de resposta popular: Dignitat i Lluita!
2.- No considerem que el tema central de la resposta als plans governalmentals, i a les decisions de les patronals i el sindicalisme domesticat i servil, siga la rebaixa dels sous funcionarials. Amb tots els respectes a les legítimes reivindicacions dels treballadors de la funció pública, considerem que són altres sectors de les classes treballadores els que de forma més punyent estan rebent el pitjor i més cruel dels plans d'ajustament, i per esmentar els que hui ens preocupen més: la joventut, els desocupats, els pensionistes i els treballadors inmigrats i en situació sovint d'il·legalitat. Per tant, ens resulta incòmode que la primera resposta generalitzada, encara que sectorial, als continus atacs que estem rebent els pobles treballadors de l'Estat, i la que han impulsat els sindicats reformistes de forma clientelar, vinga de la mà d'una reivindicació justa però no precísament central.
3.- Estat Valencià fa una crida a totes les organitzacions i moviments socials i populars per preparar una resposta massiva, general, contundent i nítidament política a les polítiques del sistema, una resposta que ha de situar en l'eix central de l'alternativa un poder popular en mans de cada Poble Treballadors de l'actual Estat espanyol, és a dir, impulsant el sobiranisme.
4.- En el cas valencià, Estat Valencià es reafirma: només el camí de la Independència, de la instauració d'una República Valenciana lliure i sobirana pot dur-nos cap a uns escenaris nous, dignes i favorables als interessos de les classes treballadores valencianes.