16.1.10

Estat Valencià s'oposa a l'avanprojecte de llei d'Economia Sostenible proposat pel PSOE que atempta contra llibertats ciutadanes

Davant la nova legislació proposada pel Govern estatal, presidit per Rodríguez Zapatero, eufemísticament nomenada llei d'economia sostenible, i que atempta greument en alguns dels seus apartats a drets ciutadans, Estat Valencià manifesta que:

1.- Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.

2.- La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Considerem intolerable que es pose en mans d'un òrgan no judicial-un organisme dependent del ministeri de Cultura espanyol-, la potestat d'impedir als ciutadans l'accés a qualsevol pàgina web.

3.- La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint traves a la lliure competència i alentint la seua projecció internacional.

4.- La nova legislació proposada amenaça als nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5.- Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seues creacions. Intentar sostindre amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a este nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.

6.- Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüen als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per allò que diuen perseguir.

7.- Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà siga lliure.

8.- Exigim la garantia per llei de la neutralitat de la Xarxa, davant de qualsevol pressió que puga produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.

9.- Proposem una veritable reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seua fi: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10.- En democràcia les lleis i les seues modificacions s'han d'aprovar després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. No és de rebut que es facen canvis legislatius que afecten a drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.

Ens adherim així a les idees fonamentals del Manifest redactat fa uns dies sobre el mateix assumpte per ciutadans preocupats.