11.3.08

Valoració dels resultats de les eleccions a les Corts espanyoles del passat 10 de març

Els resultats de les últimes eleccions al Parlament espanyol no poden deixar ni contents ni impassibles els valencianistes i l'esquerra.

Estos resultats signifiquen la consolidació d'un bipartidisme espanyolista, la consolidació per la via de foragitar de la representativitat qualsevol dissidència o veu discrepant, per tímida i condicionada que siga, la consolidació d'un únic espai de representació política, el binomi inseparable que conformen ja el PP i el PSOE, la consolidació d’un model social i nacional excloent de la diversitat, la diferència i la regeneracio democràtica: esta és la seua Espanya.

Estes eleccions han tingut com a grans damnificades forces com ERC i IU. Les vinents el sistema intentarà un pas de rosca més per acabar amb les restes ja absolutament minoritzades i abocades a la marginalitat o al paper de simples comparses del PP-PSOE. Amb llei de partits o amb llei electoral, la monarquia borbònica, com les monedes, te dos cares (el PP i el PSOE) i un sol valor: l’eliminació de la diferència.

La permanència hui al Parlament espanyol del PNB i de CiU, forces que de cap manera qüestionen el sistema en sí, pot tindre en el futur un clar qüestionament, via modificació en clau encara més restrictiva de la legislació electoral, conformant definitivament l'espai de representació política en l’àmbit de l'Estat espanyol en un mer joc d'alternança de la cara i la creu dels dinàstics espanyols, i deixant només la diversitat, i no sempre, en els àmbits de representació administrativa de les autonomies i els municipis. El PP i el PSOE, com Roma, no paga traïdors.

Al País Valencià, la consolidació de l'espai PP-PSOE és hui incontestable i aclaparadora. L’augment de suport social al PP al conjunt del país és el fruit inexorable de la percepció que s’ha estés entre els ciutadans valencians d’unes eleccions en clau espanyola. Exactament igual que si l’augment s’haguera produït a favor del PSOE, cosa que este partit espera que passe demà pel simple efecte del cansament de qui hui detenta el govern valencià. Votant en clau espanyola només poden guanyar (o quedar en posició d’espera) partits espanyols.

Buscant l'obertura d'un tercer espai, la dissidència valenciana s'ha minoritzat fins a desaparèixer absolutament en la representació política d'estes eleccions, perdent en el camí una bona part de la seua base social. Probablement la recerca d'un tercer espai no ha deixat vore amb claredat que d'allò que es tractava, que d’allò que es tracta, era, i és, d'alçar un segon espai real, perquè el primer el conformen el PP i el PSOE indestriablement. El PP i el PSOE són l'espai de l'espanyolisme contra el qual no s'ha contraposat un projecte nítidament valencianista amb ambició de governar i representar el conjunt dels valencians i valencianes, respectant i sumant la seua diversitat.

No estem, doncs, contents, amb estos resultats. Els constatem i els assumim i ens proposem treballar per a superar l'actual situació.

Espanya no ens fa cap servei, dins d'Espanya, desapareixem, deixem d'existir, no tenim espai...

La coalició Per la República Valenciana ha obtingut 606 vots per al Congrés espanyol i 1.436 al Senat espanyol.

Agraïm el conjunt dels valencians i valencianes que han dipositat en les nostres candidatures la seua confiança en la necessitat d'obrir un nou camí cap a la Sobirania Política dels valencians.

Agraïm la complicitat dels que havent votat al Congrés altres candidatures han volgut donar-nos suport al Senat, en una inequívoca mostra de complicitat i entenent que en el camí que proposàvem serà imprescindible trobar els punts en comú amb molts altres.

I als 606 electors que, malgrat totes les dificultats, han decidit que la coalició Per la República Valenciana era una proposta necessària per al poble valencià els convidem a fer un pas més endavant i a passar a la militància activa en qualsevol dels tres partits coalitzats (Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià i República Valenciana-pve).

Agraïm profundament la solidaritat, la comprensió, el suport i la companyia de desenes de ciutadans i alguns col·lectius cívics i culturals que se'ns ha mostrat al llarg de la campanya i dels quals hem rebut aportacions i contribucions diferents, des de la presència en les seues webs i òrgans informatius fins a l'organització d'actes...

Finalment, Estat Valencià vol fer un reconeixement públic a Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) i a República Valenciana-Partit Valencianista Europeu (RV-pve), organitzacions germanes amb les quals volem caminar plegats.


Vixca València Lliure!

Valencians, Sobirania!

Obrim el camí cap a la República Valenciana!


Secretariat Nacional d’Estat Valencià, a 11 de març de 2008