18.2.11

Estat Valencià reclama de nou la reciprocitat de la difusió de TV3 al País Valencià i Canal 9 a Catalunya

Davant del tancament del senyal de TV3 al País Valencià acordat per Acció Cultural del País Valencià, motivat per l'advertència de noves multes milionàries imposades per la Generalitat Valenciana a l'entitat, Estat Valencià manifesta:

Primer - La solució al contenciós és la ineludible reciprocitat de la difusió dels senyals de TV3 i Canal 9, al País Valencià i Catalunya, respectivament. El que comporta també de forma ineludible, i en justícia, la concesió al País Valencià dels multiplex en nombre igual dels que ja gaudix Catalunya.

Segon - El tall de la difusió del senyal de TV3 al País Valencià és, sens dubte, una molt mala notícia tant pel que fa al retall de la llibertat d'expressió i de lliure difusió de la comunicació, com pel que fa al menyspreu cap a la llengua que compartim valencians, catalans i balears i l'extensió del seu ús. Uns talls als drets democràtics dels quals fem responsables en primer lloc al govern estatal del PSOE, que es nega a donar solucions reals a la reciprocitat, en segon lloc al govern del PP en la Generalitat Valenciana, que manté un posicionament insultant cap a la ciutadania valenciana, i en tercer lloc cap als governants en la Generalitat de Catalunya, d'ara i d'abans, que no han mantingut una posició en la pràctica favorable a l'establiment d'un acord entre iguals de les institucions de govern valencianes i catalanes que consolidarà un espai comunicacional comú.

Tercer - Lamentem la imposició de multes a una entitat cultural, per l'acció d'afavorir amb els propis recursos dels seus socis i la ciutadania la difusió del senyal de TV3 al País Valencià, i exigim la retirada d'eixes multes que no dubtem a qüalificar com persecució política. Alhora, lamentem l'actitud també d'ACPV tant pel que fa al no assenyalament d'una part substancial dels responsables del problema (el PSOE), com pel manteniment d'una actitud negativa en no posar com a centre de la reivindicació la reciprocitat i actuar en conseqüència. 

Sí a TV3 al País Valencià!
Si a Canal 9 a Catalunya!
Ni PSOE, Ni PP!