17.5.11

Estat Valencià saluda el moviment de revolta que significa les mobilitzacions de passat 15 de Maig i les seues continuacions, s'adherix a les seues reivindicacions i fa una crida pública a sumar-se

Estat Valencià saluda el moviment de revolta que significa les mobilitzacions de passat 15 de Maig i les seues continuacions, s'adherix a les seues reivindicacions i fa una crida pública a sumar-se. Les mobilitzacions convocades per la coordinadora Democràcia Real Ja! amb la seua crida a una àmplia majoria social per prendre els carrers i transformar la realitat amb una conjunt de justes reivindicacions que conformen un primer esborrany de programa radical democràtic, mereixen tots els nostres respectes i la nostra ferma voluntat de col·laborar-hi, com ja hem fet, sense sigles ni pancartes. La coordinació, ampliació i convergència dels moviments socials, ciutadans, sindicals i polítics no sotmesos al sistema, son hui el principal repte per aconseguir passar de l'enuig a la revolta i de la revolta a la transformació social.
En Estat Valencià som conscients de les moltes limitacions del moviment i de les manipulacions interessades dels vassals del sistema per edulcorar, folcloritzar i minoritzar-lo, així com conscients som que en la mesura que el moviment es consolide i amplie serà respost amb una onada de repressió per part del sistema.

Amb la voluntat de col·laborar al moviment 15M Democràcia Real Ja! traslladem  tres reflexions a tots els revoltats de hui i de demà:

1 - Entenem que el moviment ha d'aspirar i permetre sumar una majoria social, i per tant ha de ser permeable absolutament a tots els grups d'activistes, de sectors socials descontents i enutjats, capaç d'expressar la ira de tots però alhora capaç d'oferir una alternativa susceptible de ser assumida per tots i totes. En este sentit, fem una crida al moviment per assumir la participació, com una part més dels moviments polítics i sindicals de resistència al sistema, garantint això sí que el protagonisme dels ciutadans no siga substituit per protagonismes partidistes i estèrils.

2 - Entenem la necessitat d'un moviment que tinga com a eix central el radicalisme democràtic, susceptible de generar un bloc social majoritari i de captar l'adhesió d'àmplies majories. No obstant això, entenem també que hi ha uns límits objectius a la suma i l'adhesió, aquells que en el terreny polític, social, econòmic, cultural són els instruments del sistema, no poden formar part dels agents de la revolta. Un perfil difús del moviment que practique l'ambigüitat respecte del que s'està reivindicant  ens aconduiria a un cul de sac sense eixida i sense sentit, a una revolta sense sentit, sense horitzó ni perspectiva. La consciència del moviment no pot ser altra que la transformació del paradigma social vigent, és a dir: només en l'anticapitalisme podem obrir una porta que ens permeta vore de l'altra banda un altre món possible: més just, més lliure, més nostre.

3 - No podem obviar que la ciutadania, més enllà de les individualitats, es conforma en classes i sectors socials, en pobles i nacions, en una multidiversitat de realitats que es juxtaposen i complementen, o que, en el cas de no respectar eixa diversitat, s'aniquilen unes a les altres. En l'àmbit de l'Estat espanyol, els fets nacionals son essencials en qualsevol transformació social. La defensa ferma dels drets nacionals dels pobles sotmesos dins de l'Estat espanyol és indestriable de la lluita social i ciutadana, el dret a la lliure decisió de cada poble a marcar el seu propi destí i configuració, el dret a la sobirania de cada poble, al seu autogovern i autodeterminació no pot quedar oblidat sinò que contràriament és un dels eixos principals de la transformació social. En el cas dels valencians, com a poble i nació sotmesa, el nostre dret a la sobirania, autodeterminació i autogovern, sense qe cap altre estiga per damunt de les nostres pròpies decisions, és indestriable de les reivindicacions que tenim també en tant que ciutadans i treballadors. Fem una crida al moviment 15M Democràcia Real Ja! a assumir plenament els nostres drets com a poble: perquè volem ser ciutadans lliures, volem ser també un poble lliure!