9.12.06

Integració a la plataforma Republicana SOBIRANIA VALENCIANA

Estat Valencià és membre de ple dret de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana, on actualment participen també Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV), l’A.C.R. Constantí Llombart i Valencianisme.com.